089 672 3675

Строена на три етапа, началото и датира от I – IV век от Новата ера. Разширявана от цар Иван Срацимир и окончателно завършена в началото на XIX век. Крепостта е участвала в няколко сражения.

Рядко се говори обаче за нейната по-ранна история, от която все още се намират ритуални ямки, няколко от които многозначително свързани с описана в пещерата Магура история по създаването на хибрид между човек и небесен бог.

Екоселище “Глинените къщи” се стопанисва от експерти по тези въпроси, които превръщат посещението на крепостта в напълно ново изживяване.