089 672 3675

Една от белоградчишките загадки са счупените на две кръгли каменни плочи. След събирането на двете части на първата от тях се оказа, че около нея започна отново да расте гора, след като десетилетия наред не беше расла в радиус от 3 метра около камъка.

В последствие се намериха още две такива плочи, счупени в същата пропорция и разместени по същия начин. Стана ясно, че трите камъка лежат на две оси с дължина по 1 км, което разположение е особено трудна геодезична задача при пресечен терен, липса на пряка видимост и предполагаема липса на развити технологии и знания.

А ъгълът между двете оси ясно посочваше, че някога следва да е имало комплекс от светилища, разположени по върховете на фигура с 27 равни страни. Трите камъка образуваха един от върховете с двете прилежащи му страни.

Удивително, но най-важното число в Магура е 27, разделено на части 7:10:10, а пък плочите са счупени все в пропорция 7:10.

Още с изчертаването на фигурата на картата 6 от върховете й съвпаднаха с 6 вече известни ни светилища, а после направихме и 3 експедиции до 3 други върха на фигурата и там също се намериха останки.

Богат, наситен район, където под носа ни има толкова много, стига да го забележим.

Досещате се, че в Глинените къщи можете да се откъснете от всичко ежедневно, да се почувствате най-сетне сами себе си, да послушате реката или птиците, но ако такова е вашето желание, можете и да преядете от знания и информация, а и да видите странностите със собствените си очи в някоя от нашите разходки.