089 672 3675

Kогато сте в близост до Белоградчишките скали, около вас са не просто скални образи. Ако има кой да ви разкаже повече, то между отделните скали има доста заплетени взаимовръзки.

В краката на Лъва има дупка, през която се вижда Конника. На светилището Чачин камък има око в ромб. Ромбът пък е символ на материалния свят и на неговия Творец (Богинята Майка). Скалата на Богинята Майка гледа право към Чачин камък, а зад Скалата на Богинята има отвор с формата на око. Когато се погледне през него под определен ъгъл, отворът става ромб, а Конникът застава точно в средата на ромба.

Да, взаимовръзките не са прости, но са напълно проследими.

Светилището Чачин камък е служило за създаване на владетели, както това е описано в сцена от Магура. Там владетелят е представен със символа конник.

В Глинените къщи има кой да ви разкаже и покаже.

Сега къщите са място за задълбочено изживяване на белоградчишкия район