089 672 3675

Най-загадъчният обект в района е Върбовският кръг. Наполовина в гора и наполовина на голо място, Кръгът е очертан от липсваща и налична растителност, която понякога мени конфигурацията си. Как точно става това е неизвестно, защото при посещение на място няма нито млади дървета, нито паднали такива.

В един случай се оказа, че в един от секторите на Кръга клоните на десетина големи дървета са претрошени от горе на долу, сякаш нещо ги е натискало към земята, но дънерите са останали прави. А по съседните им дървета нямаше никакви щети – нито е било буря, нито обледеняване.

Кръгът се намира точно в центъра на Геоглифа, имащ съвсем същата форма. Такъв символ е нарисуван и в Магура, където се отнася до Твореца.